Кратки лекции од психологијата

Ако некој се интересира за тебе и покрај тоа што има многу обврски, тој некој те сака.