Што значи поимот „Гешталт“?

„Гешталт“ е германски збор кој не може буквално да се преведе на македонски јазик, но најблискиот превод би бил со значење: целовитост, конфигурација или потполност на формата. Овој поим има …