Кратки лекции од психологијата

Ако некој човек премногу се смее, дури и на глупави работи, тој човек е длабоко несреќен внатре во себе. Ако некој човек премногу спие, тој е осамен. Ако некој човек …