Анастасија – книга 2

ЅВОНЛИВИТЕ КЕДРИ НА РУСИЈА

Во оваа книга станува збор за една необична жена којашто поседува исклучителна дарба да ги исцелува и душата и телото на човекот. Дали и во колкава мера ова тврдење соодветствува на вистината, може да Ви шепнат само Вашите чувства, почитувани читатели.