100 НАЈМОЌНИ АФИРМАЦИИ ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА ПАРИ

Слушајќи го ова видео, дозволете си да ја почувствувате прекрасната енергија на парите и да се доближите до изобилството кое го заслужувате. За видеото користена е музика со 888Hz за отворање на вратата на изобилството. Пријатно слушање.