Викенд за Вас

Дали сте задоволни од Вашата брачна врска? Пред да донесете некоја важна одлука за Вашиот брак, добро е да ги разгледате сите опции. Не донесувајте избрзани одлуки! !!! ВРЕМЕ Е …

read more

Центар за едукација и личен развој „УВИД“

Центарот за едукација и личен развој „УВИД“ во соработка со Советувалиште за хумана соработка, врши упис на нови членови за едукација од Гешталт психотерапија. Едукацијата се одвива преку искуствени работилници …

read more

Гешталт терапија

Својот тераписки пристап Фриц Перлс, основачот на Гешталт терапијата, најнапред го нарекол Терапија на концентрација. Во својата прва книга тој смета дека новата методологија е теориски поедноставна: нејзината цел е …

read more

Гешталт терапија – да се живее сега и овде

Гешталт психотерапијата е феноменолошко-егзистенцијална терапија која постои од 1940 година, а чии основачи се Фредерик (Фриц) Перлс и неговата сопруга Лора Перлс. Гешталт терапијата го означува човекот како интегрална целина …

read more

Парапсихологија и експериментална психологија

Неодамна ја прочитав книгата со наслов „Парапсихологија и експериментална психологија“ од рускиот психолог В.Н.Пушкин. Овде сакам да дадам краток осврт на содржината. Во оваа книга се зборува за повеќе појави …

read more

Никола Тесла: „Постои во галаксијата некое јадро од кое ние ја добиваме целата снага“

Денес знаеме дека освен физичкиот свет кој го гледаме, постојат и безброј други паралелни етерични светови. Сепак и понатаму останува прашањето како се материјализираат мислите и како му Тесла успевал …

read more