Торзиони полиња и работи кои го заштитуваат човекот

За постоењето на позитивни, десни-торзиони полиња и нивното влијание врз луѓето, нашите предци многу добро знаеле. Овие знаења дојдоа до нас, но ние не им обрнуваме внимание, не им придаваме големо значење.

read more

Никола Тесла

Никола Тесла (Смилјан, Лика, 10 јули 1856 – Њујорк, 7 јануари 1943) — српски научник, и истражувач и пронаоѓач на полето на електротехниката и радиотехниката, познат е како татко на наизменичната струја и бројни футуристички пронајдоци.

read more