10 вежби за мозокот кои го стимулираат развојот на нови синапси

Нејробик (Neurobik), тоа се психолошки вежби кои потсетуваат на крос-тренинг за мозокот. Во овие вежби се вклучени петте сетилни органи: за вид, слух, мирис, вкус и допир. Нивната систематска примена …

read more