Зигмунд Фројд: Ги сретнуваме само оние кои веќе постојат во нашата потсвест

26 Фројдови тези 1. Колку е побеспрекорен човекот од надвор, толку повеќе демони има внатре… 2. Не се избираме случајно едни со други… Ги сретнуваме само оние кои веќе постојат …

read more