Последните зборови на Лујза Хеј: „Не се плашете себеси со лоши мисли“

Лујза Хеј го напушти овој свет во своите деведесетти години… но нејзините мудри совети сѐ уште живеат и не поддржуваат. Престанете да критикувате. Веднаш да престанете да критикувате. Критиката никогаш …

read more