Дали вашето дете има потешкотии со говорот? Ова се потребните вежби!

Многу научни истражувања ја покажале поврзаноста на развојот на говорот кај децата со развојот на фината моторика. Имено, докажано е дека фината моторика е особено важна за соодветен развој на …

Повеќе

10 вежби за мозокот кои го стимулираат развојот на нови синапси

Нејробик (Neurobik), тоа се психолошки вежби кои потсетуваат на крос-тренинг за мозокот. Во овие вежби се вклучени петте сетилни органи: за вид, слух, мирис, вкус и допир. Нивната систематска примена …

Повеќе