Може ли времето да се фокусира?

Огледалата на Козирјев претставуваат специјален систем од алуминиумски конкавни огледала. Според хипотезата која ја дал професорот Козирјев, овие огледала можат да фокусираат различни видови зрачења, вклучувајќи го и зрачењето од …

Повеќе